Letters

पत्र.क्र. ४६

*© श्रीधर संदेश*

*श्रींचा शुभाशीर्वाद.*
*सज्जनगड चैत्र शुक्ल ७ शके १८८४*

*’आरोग्य – भाग्य लाभो, लाभो, गुरुभक्ति, मोक्ष, ऐश्वर्य । विद्या परा तशी ती अपरा, संपत्ति, थोर औदार्य ।’*

बाळांनो ! आनंद हे जगाचें सत्यरूप आहे. स्वत:सिध्द स्वप्रकाश अद्वितीय आनंद हे स्वरूप समजून निष्काम असणे व जगांची उत्पत्ति त्या आनंदाकरितां निष्प्रयोजक अशी मायेनें भ्रांति निर्माण करणारी आहे म्हणून तिला महत्त्व न देतां आत्मतृप्त असणे हा निवृत्तीमार्ग आहे. *तुम्ही सर्व ह्या परमोच्च निवृत्तिमार्गाचे अधिकारी आहां. मनोनिग्रह, इंद्रियजय, सर्वसमत्व, विश्वबंधुता, विश्वात्मप्रेम, शांत स्वभाव, परोपकार, मृदुमधुर सत्त्याचे हितावह असे सर्व माणसाशी उदात्त आचरण असणे, प्रत्युपकारार्थ उपासनेची कार्ये श्रीगुरूसेवा मनोभावानें व निरलसपणे चालविणे ही निवृत्तीमार्गीयांची लक्षणे होत, अशा आदर्श जीवनाचे तुम्ही सर्व सद्भक्त, सत्शिष्य आणि जीवनमुक्त ज्ञानी व्हा !*

*भाग्यवंतानो ! तुम्हां सर्वांवर परब्रह्म परमेश्वराची पूर्ण कृपा । होऊन भक्ति – ज्ञान – वैराग्याने तुम्ही आदर्शाचे सर्व सद्गुणमंडित असें दिव्य जीवन चालवून पूर्ण कृतार्थ व्हा ! असा तुम्हा सर्वांना माझा हार्दिक आशीर्वाद आहे. ‘*

*आत्मसौख्ये सर्व सुखी असों जग। अज्ञान उद्वेग नष्ट होवो॥*
*पाप ताप भ्रांति रागद्वेषादिक । नासोनिया लोक सुखी होवो। नीति न्यायें वर्तो जीवमात्र जगीं। कोणी न अभागी भूमी वसो॥*

*’सर्वहि सुखी असा । नातळोनि मायाफांसा। नित्यानंदस्वरूपाची दशा। उजळा अखंड।*

*श्रीधर स्वामी*

home-last-sec-img